Strategi & Styring

Strategi & Styring

Vi tilbyder sparring om styring af din virksomhed og trækker i den forbindelse på både vores teoretiske og praktiske baggrund. Det er komplekst og svært at styre en virksomhed. Risikobilledet kan let undervurderes og man kan hurtigt miste fokus fra det, som faktisk er forretningen.

Derudover er det for mange svært at navigere i markedet, mellem produkter, blandt kunderne og leverandørerne samt i forhold til globale tendenser, ligesom de nye krav til kommunikation kan være overvældende.

Der findes flere gode modeller til netop denne styring. Vi benytter ofte/typisk BMG, som er ganske anerkendt. Vi har dog også udviklet en intern model, der særligt for mindre og mellemstore virksomheder kan virke enklere og mere overskuelig. Vores egen model er også lettere at implementere i praksis og bedre til at skabe den røde tråd i virksomheden.

Uanset valg af model anbefaler vi altid at arbejde med årshjul i forhold til styring af virksomhed. I årshjulet planlægges arbejdet med forretningsmodel, strategi og risiko naturligvis, men nøgleaftaler, forsikrings- og finansielle forhold gennemgås også. Dokumentation af virksomhedens struktur, arbejdsgange, arbejds facon, værdisæt og systemer omfattes også. Endelig tilrettelægges kontrolmiljø og rapporteringstruktur.

Vi byder ind med vores brede erfaring, sådan at styringen bliver en integreret del af hverdagen. Det er afgørende, at styringen fungerer i praksis (ellers er det jo bare noget, som hænger på en væg eller ligger i en skuffe). Det skal skabe værdi.

Vi arbejder også med styring i virksomheder, hvor de likvide ressourcer er begrænset af forskellige årsager. Særligt her giver vores gode forståelse for styring, mennesker, it og ikke mindst økonomi rigtig god mening.

 

Købsmotiver

Ydelsen bruges bl.a. til:

  • at hjælpe til en fokuseret styring af virksomheden, der understøtter både udvikling og risikostyring.
  • at hjælpe til større professionalisering i virksomheden.
  • at sikre en rød tråd gennem virksomhedens mål og de daglige opgaver, som skal løses.
  • at kortlægge forretningsgange og arbejdsprocesser, så de er gennemsigte og overskuelige samtidig med, at de matcher virksomhedskultur, værdier m.v.
  • at øge værdien af selve virksomheden (bl.a. ved at sikre uafhængighed af enkeltpersoner).
  • at skabe klare arbejdsgange, tydelig ansvarsfordeling og god rapportering, sådan at der frigives tid til en overordnet, risikobaseret styring af virksomheden.
  • at fremme bedst mulig kommunikation i og omkring virksomheden.
  • at uddanne og skabe vidensdeling om virksomheden.

Ledelse handler om at gøre det rigtige

Management handler om at gøre noget rigtigt

Der er stor forskel

Le Management

Velkommen til et helt anderledes koncept

Lokaler
UDSIGTEN

Fjelstrup Nørrevej 115; 6100 Haderslev

 

PRODUKTIONEN HADERSLEV

Storegade 86; 6100 Haderslev

 

PRODUKTIONEN SØNDERBORG

Krogvejen 8; 6400 Sønderborg

Le Management

Involverende I Motiverende I Fokuserede I Mangfoldige